За нас

Фирма НБ Лифтконтрол е лицензиран орган, чиято основна дейност е свързана с повдигателни съоръжения и съоръжения с повишена опасност. Фирмата ни извършва първоначални и периодични технически прегледи на асансьори, също така сме лицензиран орган:

Съгласно “Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьори и техните предпазни устройства”, въвеждаща Директива 95/16/ЕС.”:

1.„ЕО изследване на типа” , съгласно приложение №3 на наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьори и техните предпазни устройства.

2.„Краен контрол” , съгласно приложение №4 на наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьори и техните предпазни устройства.

3.„Проверка на единичен продукт” ,съгласно приложение №7 на наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьори и техните предпазни устройства.

„НБ ЛИФТКОНТРОЛ” е нотифициран орган за оценка на съответствието на машини, съгласно приложение №2 от наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините:

1.Подемници за повдигане на превозни средства.
2.Подемни съоръжения за хора или за хора и предмети, при които съществува риск от падане от височина, по-голяма от 3 метра,като прилага следната процедура за оценявяне на съответствието:„ЕО изследване на типа”

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail