СЕ Маркировка

Music therapy can help healing depression essay reddit essay help global revolution essay to help

Conformité_Européenne_(logo).svg

„НБ ЛИФТКОНТРОЛ” е нотифициран орган за оценка на съответствието на асансьори, предназначени за постоянно обслужване на сгради и съоръжения по следните процедури:
1.„ЕО изследване на типа” , съгласно приложение №3 на наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьори и техните предпазни устройства.
2.„Краен контрол” , съгласно приложение №4 на наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьори и техните предпазни устройства.
3.„Проверка на единичен продукт” ,съгласно приложение №7 на наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьори и техните предпазни устройства.

„НБ ЛИФТКОНТРОЛ” е нотифициран орган за оценка на съответствието на машини съгласно приложение №2 от наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините :
1.Подемници за повдигане на превозни средства.
2.Подемни съоръжения за хора или за хора и предмети, при които съществува риск от падане от височина, по-голяма от 3 метра,като прилага следната процедура за оценявяне на съответствието:
„ЕО изследване на типа”
Нашият идентификационен номер е СЕ2090

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail